begroeten

begroeten
{{begroeten}}{{/term}}
greet〈roepend〉 hail, 〈met een handgebaar ook〉 salute
voorbeelden:
1   elkaar begroeten exchange greetings
     het voorstel werd met applaus begroet the proposal was greeted with applause
     iemand begroeten als de bevrijder hail someone as the liberator

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff — Corneli(u)s Rudolphus Theodorus, Baron Krayenhoff[1] (Nijmegen, 2 June 1758 Nijmegen, 24 November 1840) was a physicist, artist, general, hydraulic engineer …   Wikipedia

  • Saba you rise from the ocean — National anthem of  Saba Lyrics Christina Maria Jeurissen, 1960 Music Christina Maria Jeurissen, 1960 Saba you rise from the ocean is the bi national song of …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”